Doneren / ANBI status

 

In Timboektoe, Mali, is de kans op een toekomst nu minimaal. Veel jongens en meisjes konden niet naar school gaan omdat hun ouders geen geld hadden. De jongeren willen graag werken aan een betere toekomst, maar in Timboektoe staat geen school waar je een beroep kunt leren.
Stichting Walanta wil hen de mogelijkheid bieden om een vak te leren. Samen met de Malinese partnerorganisatie Taflist bouwen we een Centrum voor Beroepsopleiding.

Zonder meelevende en gulle gevers als U kunnen wij niet veel doen.
Met de kansen die u deze meisjes en jongens biedt zullen zij een zelfstandige vakvrouw/vakman worden en weer toekomstperspectief hebben.

Door uw donatie maakt u het verschil - hartelijk dank daarvoor.

U kunt uw donatie overmaken op bankrekening NL27 INGB 0005 115 120

Fiscaal vriendelijk geven.

Walanta heeft de ANBI status.  
De Belastingdienst heeft Stichting Walanta de ANBI-status verleend, met ingang van 1 januari 2016. Het registratienummer is 8506.66.648.

Een ANBI-status betekent dat wij voldoen aan de eisen van de Belastingdienst en dat
uw donaties en giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. 

U kunt op twee manieren een aftrekbare gift doen aan de Stichting Walanta:
als gewone/eenmalige gift
U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan Walanta  gaat geven.

als periodieke gift
U hebt laten vastleggen dat u jaarlijks een gift doet aan Walanta. Als u ons namelijk minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting.
. Dat wordt "periodieke schenking” genoemd.

Voor een periodieke gift sluit u een schriftelijke overeenkomst met ons af; dat is voldoende. Een notariële akte is niet meer nodig om de schenking zonder drempel en plafond aftrekbaar te laten zijn voor de inkomstenbelasting. Dit is een positieve verandering, want het bespaart  de kosten van een notariële akte.

Overweegt u een periodieke gift?
Door op de onderstaande link te klikken komt u bij het schenkingsovereenkomst formulier. Beide formulieren kunt u (online) invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen naar: Stichting Walanta,  Vasteland 179, 3011 BJ Rotterdam. Wij vullen onze gegevens in en sturen u daarna het ondertekende formulier (voor de schenker) terug.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften 

werkt de link onverhoopt niet: kopieer en plak hem dan in uw browser.