Nieuwsbrief 1 / 2014

VERANDERING EN KANSEN

Vol enthousiasme zijn we het nieuwe  jaar ingestapt en als we terugkijken op 2013 kunnen we niet anders zeggen dan dat het een mooi jaar is geweest.  Een jaar waarin de basis is gelegd om samen succesvol te zijn. We danken u voor uw steun en loyaliteit en we kijken uit naar de nieuwe kansen voor dit jaar.
2014 wordt een spannend en boeiend jaar – in Timboektoe is  een stuk grond aangekocht en we hopen genoeg geld bij elkaar te krijgen om aan het einde van dit jaar met de bouw van het Centrum te beginnen. Een hele uitdaging, maar met de steun en hulp van u allemaal zal dat zeker lukken.

 
SITUATIE IN MALI
Er is veel gebeurd in Mali – staatsgreep, terroristen – het zorgde voor veel problemen. Bedrijfjes konden het hoofd niet meer boven water houden en gingen failliet. Het toerisme ligt op zijn gat met de gevolgen voor iedereen die daarbij betrokken is. Bijna allemaal verloren ze hun baan en dus hun inkomen. En geen inkomen = geen eten. Toch ging het leven van de Malinezen gewoon door en zij  probeerden er het beste van te maken.

Na de Franse inval en de verkiezingen is er nu voorzichtig optimisme. Het gaat beter nu, maar het is nog niet bij het"oude”. Er moet nog veel gebeuren. Het land moet  heropgebouwd  worden. Inmiddels  worden gesprekken gevoerd over verzoening en hopelijk dragen die bij aan de stabiliteit van het land. Zonder gelijke kansen voor iedereen, ook voor de Toeareg- bevolking, zal de echte eenheid van Mali anders lastig  blijven. Ook het toerisme moet zo snel mogelijk op gang komen, want dat is een grote bron van werkgelegenheid en van inkomsten.  Niet alle problemen kunnen meteen opgelost worden – dat heeft nog tijd nodig.

  

REIS NAAR MALI.
Na 2 jaar ben ik, Janka, weer naar Mali gegaan.  Om de mensen van de partnerorganisatie Tafliste weer ontmoeten en hen een hart onder de riem steken. Ze waren soms wat ontmoedigd geraakt en hadden zich afgevraagd of de bouw van het Centrum wel doorgaat gezien de situatie in Mali.De eerste dagen liep ik een beetje verbaasd door Bamako. Ook geschrokken  –het is  2 jaar geleden dat ik er was, maar zo kende ik Bamako niet echt. Het is armoe troef, nog meer dan anders. Veel winkeltjes zijn gesloten omdat men geen geld heeft om er iets te kopen of omdat alles op is. Of men kan niet verder werken omdat de stroom uitvalt. Wat er nog wel te koop is, is duur geworden. Het maakt het dagelijks leven erg moeilijk. Heel veel mensen proberen toch nog iets te verkopen – fruit, zakjes water, fietsbanden en wat al niet.   Maar wat me dan wel blij maakte is het blijkbaar onverwoestbare optimisme van de Malinezen. Ze blijven lachen en grapjes maken. En ze hopen op het beste van morgen

 

 

 

 

BEZOEK AAN DE AMBASSADE
Omdat het niet helemaal duidelijk was of ik al naar Timboektoe zou kunnen gaan, in verband met mijn veiligheid, was Mohamed naar Bamako gekomen. Samen hebben we een bezoek gebracht aan mevrouw Tjoelker, het Hoofd Ontwikkelingssamenwerking  bij de Nederlandse ambassade. Mohamed had al gezegd dat hij het me af raadde om naar Timboektoe te gaan en mw. Tjoelker vond dat ook. Ze was heel blij te horen dat we doorgaan met het project. Ze zei: ”De mensen hebben dat nodig. Nu nog meer. Timboektoe moet heropgebouwd worden. Ze hebben behoefte aan gekwalificeerde mensen. De jongeren moeten veilig naar school kunnen en een vak leren. En de beste verdediging tegen terrorisme is scholing . Hou vol”.

 

VERGADERING MET  TAFLISTE
Een aantal leden van de partnerorganisatie Tafliste waren 2 jaar geleden naar Bamako gevlucht, daardoor konden wij elkaar nu toch opnieuw ontmoeten. Zoals gebruikelijk werd de vergadering geopend met de traditionele theeceremonie en daarna hebben we met zijn negenen  over het project. Iedereen is het er over eens dat het een hele moeilijke periode is geweest, maar dat we vol goede moed doorgaan. Ik vertel hen wat er in Nederland allemaal is gedaan.  Ze zijn onder de indruk van het feit dat mensen, die hen niet kennen, hen toch steunen met geld of met tijd. Ze kunnen niet wachten om zelf de handen uit de mouwen te steken met de bouw van het Centrum. En ze zijn bezig met het ontwerpen van een nieuw product, dat ze gaan verkopen om zo geld te genereren. Mohamed vertelt hen dat hij en ik diverse afspraken hebben met van het Ministerie van Onderwijs en andere organisaties om te kijken of we steun en subsidie voor Tafliste en het project kunnen krijgen.

  

SUCCES

 

Bij het Melanchthon College in Bergschenhoek hebben alle 2e klassers een prachtige actie gehouden voor de jongeren in Timboektoe. Deze actie is een groot succes geworden door de creativiteit en de inzet van de leerlingen.

De leerlingen waren bijzonder creatief – ze maakten muziek, gaven huisconcerten in bejaardenhuizen, lieten zich bekogelen met natte sponzen, knutselden mooie kaarten, stonden in de keuken om jam en cupcakes te maken verkochten appels, komkommers, bloemen, stoofpeertjes – die vlogen als warme broodjes over de toonbank. Een aantal van de lokale kwekers en ondernemers sponsorden de leerlingen.

Alles bij elkaar werd het fantastische bedrag van € 3319,42 opgehaald. 

 

Algher adjen  - betekent hartelijk dank in het Tamasheq, de taal die in Timboektoe wordt gesproken. Hartelijk dank aan de 165 leerlingen.

 
 

 Ook in Mali.   

Omdat we vinden dat er ook in Mali steun voor het project moet komen van officiële instanties hebben we in Bamako (opnieuw) met een aantal mensen gesproken, waaronder  het Ministerie van Onderwijs, die ons verwees naar  diverse directies, de Kamer van Beroepen en de Fafpa (een steunfonds voor beroepsopleiding). Ons wordt verteld dat er een mogelijkheid is tot steun als we aan de voorwaarden voldoen. Als het Centrum er staat en is goedgekeurd door de overheid, dan zal men de 3- jarige opleiding van de jongeren financieren. Dat is geweldig nieuws uiteraard.

 

TIMBOEKTOE
Langzamerhand keren de gevluchte bewoners terug naar Timboektoe. Ze komen vaak met niets terug en zo goed en zo kwaad als het gaat pakken ze de draad van het leven weer op. In de crisis hebben ze vaak alles verloren. Een krediet krijgen ze niet en  een compensatie van de staat is niet aan de orde. Sommigen kunnen zich behelpen, zoals de kleermaker en de boer, die nieuw gereedschap laat maken bij de smid.

 
 
                        
       
                
 
Ook Mohamed is teruggegaan. Hij vertelde dat veel huizen vernield waren of grote schade hadden. En overal autowrakken en rotzooi. Niet alleen de huizen moeten hersteld worden; ook het stadsbestuur en alle diensten. Maar de vooruitzichten zijn positief. Deze week werd de "week voor vrede en verzoening” gehouden. Ministers, vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en ook de lokale bevolking namen hieraan deel. De bedoeling dat de regionale overheden meer te zeggen en meer verantwoordelijkheid krijgen; dat de economie gaat verbeteren en harmonie terug komt. De mensen in Timboektoe willen zelf ook doorgaan – ze willen hun leven terug op de rails hebben; werken, geld verdienen en een goede toekomst. 
En wij blijven met hen samenwerken en dat is hard nodig, ook in 2014.
 
Mohamed houdt ons op de hoogte van de stand van zaken. Hij heeft gesprekken gevoerd met de burgemeester en de gouverneur. Hij onderhoudt het contact met allerlei instanties en organisaties  voor het vragen van steun en subsidies. Iedereen wacht op de start van de bouw; eerder kunnen zij ook niets doen.
 
Inmiddels heeft Tafliste een stuk land gekocht waarop het Centrum voor Beroepsopleiding gebouwd wordt; dankzij een gulle gever is dit mogelijk geworden. Het terrein is inmiddels ook al ommuurd.
In Nederland gaan we alles op alles zetten om het geld daarvoor bijeen te krijgen. 
 
GEZOCHT:
SECRETARIS – zo goed als het gaat om vrijwilligers aan te trekken, zo traag verloopt het vinden van een secretaris!!  We kunnen eigenlijk niet zonder secretaris …….

Hierbij doen wij dan ook een dringende oproep om het bestuur te komen versterken. We kunnen hier een heel verhaal kunnen houden over wat de taken precies inhouden, maar het mooie is dat, naast een aantal voor de hand liggende zaken als notulen en post bijhouden hier veel eigen invulling mogelijk is. Als deel van het teamwerk, waarin de eigen inbreng op prijs gesteld wordt

Interesse in deze leuke functie? Een mailtje naar info@walanta.nl of bel 010-4122761 / 06-86006298.

 

En:

ook al hebben we een team van 15 hele enthousiaste vrijwilligers, toch zijn we nog op zoek naar nog meer vrijwilligers die Walanta aan het publiek presenteer tijdens promotieactiviteiten, acties en evenementen en deze activiteiten ook opzetten, organiseren en uitvoeren.

UW HULP
Wij helpen bij het leren van een ambacht, maar tot het zover is, hebben we uw steun hard nodig.
Voor de bouwkosten van het Centrum, de toiletten, het meubilair, het  lesmateriaal, salarissen .

 

Wilt u een bijdrage leveren?  Daar zijn wij dan enorm blij mee.

Maak uw bijdrage over op rekening  NL27INGB0005115120 van stichting Walanta

 

Wat levert uw steun U op?
Blije en dankbare gezichten in Timboektoe en een goed gevoel

 

Helpt u ons om sponsoren te vinden?   Kent u iemand of een bedrijf  in uw omgeving die bereid is financieel of in natura te helpen? Neem contact met ons op via info@walanta.nl , 010-4122761 of 06-86006298

ACTIES:
Er worden voor 2014 diverse acties gepland:
- Stand op Afrikaanse en wereldfestivals 
en braderieën
- Schoolactie Melanchthon College
- Vrouwenverwendag
- Malinese maaltijd
- verkoop van Malinese sieraden en accessoires ( zie onze site)

Met vriendelijke groeten van Pieter en Janka.

 

 

Stichting Walanta                 tel. 010 – 4122761 / 06- 86006298                       info@walanta.nl

                                           Rekeningnummer: NL27 INGB 0005 1151 20