Walanta Nieuws 1 - 2018

         

INHOUD

Dank

Wat is bereikt

Wishlist:

Schoolboeken

Gereedschap

Waterput

Schooltuin

Bewakershuis

Doneren

Vrijwilligers

                 

               Om te beginnen bedanken de inwoners van Timboektoe/Toga alle donateurs

               hartelijk. Waar zij al zo lang op hadden gehoopt, wordt nu realiteit.   

               De dorpschef heeft gezegd: "deze school heeft grote invloed op ons leven in het 

               dorp en  er zal veel veranderen. Het zal voor een betere toekomst zorgen”.  

               Het is toch geweldig om daaraan mee te doen?

               Elke bijdrage is van bijzondere betekenis voor hen, want zij hebben er direct

               profijt van

   

                

Het is deze keer wel een lange nieuwsbrief geworden,  maar we willen je graag laten zien wat we gedaan hebben de afgelopen tijd en vertellen wat we willen gaan doen. 

 

Wat hebben we bereikt  het afgelopen jaar?

De 1e klas en 3 toiletten werden al in 2016 gebouwd en in 2017 konden we nog eens 3 klassen en 3 toiletten bouwen. En omdat we zoveel gulle donaties hebben gekregen kwamen er nog 3 praktijklokalen bij. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder jullie steun!  Het is fantastisch om op deze manier samen mogelijk te maken dat nu al 108 jongeren dit jaar naar school kunnen. Walanta wil je daarom ook heel hartelijk bedanken!

 

Hieronder zie je een kleine impressie van de bouw van alle klassen en praktijklokalen en hoe mooi het is geworden.

de 1e klas                                                                                             het maken van de stenen
 
 bouw van de 2e en 3e klas                                                                3 klassen klaar
  
 Op de voorgrond de 3 klassen met 3 toiletten en er tegenover de 3 praktijklokalen