Walanta Nieuws 2 - 2016

"Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village."

GOED NIEUWS 
 Dit zijn Fadimata, Jaraukam en Mbarka, 3 van de 36 jongeren, die in Toga naar school gaan

           
Het 1e  goede nieuws is dat alle 36 jongeren zijn na de zomervakantie terug gekomen zijn en met veel plezier weer in de schoolbanken gaan zitten. Geen uitvallers en daar zijn we heel blij mee. 

                                
Uitbreiding. 
Het 2e goede nieuws is dat wij gaan uitbreiden met 1 of 2 klassen en toiletten. Niet met de aanleg van een waterput, zoals eerst de bedoeling was. In overleg met de mensen in Timboektoe/Toga hebben we dat besloten. De reden daarvoor is dat de meester-metselaar heeft aangeboden de klassen en toiletten te bouwen voor de prijs, die in de begroting van 2015 staat. Hij had zelf een meevaller gehad en wilde deze "bonheur” delen met de mensen in Toga. Zo’n aanbod kunnen we natuurlijk niet afslaan, want de prijzen zijn behoorlijk gestegen.

Tientallen jongeren stonden begin dit jaar voor de deur te dringen, want het liefst wilden ze allemaal wel naar school, maar voor hen waren er nog geen klassen. Daar kunnen we nu aan werken. Het zou geweldig zijn als er in 2017 nog eens  72 jongeren les gaan krijgen.    

 Mohamed vertelde dat er zelfs meer meisjes dan jongens naar school willen gaan en dat is fantastisch, want veel meisjes mogen vaak niet naar school omdat ze huishoudelijk werk moeten doen.

 

Om de uitbreiding met 1 of 2 klassen te realiseren hebben we financiële steun hard nodig.  Als je nu al denkt: "ja, daar wil ik wel mijn steentje aan bijdragen”, dan zijn wij daar natuurlijk ontzettend blij mee en je gift is aftrekbaar voor de belasting.

 
  

Want, en dat is het 3e goede nieuws:  we hebben de ANBI status.

De Belastingdienst heeft Stichting Walanta deze status verleend, met ingang van 1 januari 2016. Het registratienummer is 8506.66.648

      

 

Een ANBI-status betekent dat wij voldoen aan de eisen van de Belastingdienst en dat wij geen belasting hoeven te betalen over de giften die wij krijgen via een notariële of periodieke schenking krijgen of uit nalatenschappen.

Jouw gift aan Walanta is dus aftrekbaar.


Je kunt op twee manieren een aftrekbare gift doen aan de Stichting Walanta:

als gewone/eenmalige gift
Je doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat je meerdere giften aan Walanta gaat geven.
als periodieke gift
Je hebt laten vastleggen dat je jaarlijks een gift doet aan Walanta. Als je ons namelijk minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is jouw gift volledig
aftrekbaar van de belasting. Dat wordt "periodieke schenking” genoemd.

Voor een periodieke gift sluit je een schriftelijke overeenkomst met ons af; dat is voldoende. Een notariële akte is niet meer nodig om de schenking zonder drempel en plafond aftrekbaar te laten zijn voor de inkomstenbelasting. Dit is een positieve verandering, want het bespaart de kosten van een notariële akte.
Overweeg je een periodieke gift? Neem dan even contact met ons op voor meer informatie

Toelichting aftrekbare giften en Belasting voordeel:
Voor een eenmalige gift en een periodieke schenking gelden verschillende fiscale oordelen.
Hoeveel belastingvoordeel je geniet is afhankelijk van de belastingschijf waarin je valt.
Je vindt meer informatie  via deze link:  
hoeveel aftrek

Heb je in 2016 al een gift aan Walanta gedaan, dan is deze, met terugwerkende kracht tot 1-1-2016, alsnog aftrekbaar.

 
  Want zonder vrijwilligers kunnen wij niet.
 I
n 2016 willen we veel doen voor de jongeren in Timboektoe/Toga. Hiervoor hebben we jou nodig!
Je kunt meedoen door:
- activiteiten en evenementen te organiseren ( met ons, maar ook privé, bij je bedrijf of school)
- stands bemannen (bij diverse Afrika Festivals)
- collecteren

En we willen graag een: 
- Webmaster - om de website te vernieuwen en te onderhouden
- PR/Communicatieman/vrouw -  voor het geven van presentaties, voorlichting of gastlessen
- Evenementenorganisator - die echt het voortouw neemt

Heb jij interesse om vrijwilliger van Walanta te worden?  Of ken je iemand die dit zou willen?
Laat ons dit dan weten via
info@walanta.nl  of het contactformulier op de website. Ook als je niet zoveel tijd hebt kun je wel veel voor ons betekenen. Door onze vrijwilligers komt het werk van Walanta onder de aandacht van het publiek.

Donaties
.
Natuurlijk kunnen we voor het uitvoeren van al onze plannen niet zonder jouw steun.
Donaties, groot en klein, zijn van harte welkom
Walanta is afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.
Wil jij ons met een bijdrage steunen? Daar zijn wij enorm blij mee.
Maak je bijdrage over op rekening NL27 INGB 0005 115 120 van stichting Walanta te Rotterdam.

Wij zijn trots op onze manier van werken en willen graag dat iedereen weet wat er met zijn bijdrage gebeurt. Zet je s.v.p. even je adres of emailadres op de overschrijving? Dan kunnen we je bedanken voor jouw bijdrage en op de hoogte houden van het project.
 
Hartelijke groet van Pieter, Coen en Janka