Home

Coronavirus in Mali

Ook in Mali heeft het corona virus al slachtoffers gemaakt.
Wij  houden ons hart vast, want als ontwikkelde landen het al erg moeilijk vinden om dit virus  met alle beschikbare middelen onder controle te krijgen - hoe moet dat dan in Mali?

We zijn dan ook heel bezorgd en moeten er niet aan denken wat er zou kunnen gebeuren. We voelen ons nogal machteloos en we denken aan onze vrienden,  familieleden, de leerlingen en iedereen die met het project te maken heeft.

Het bestuur van L’Association Tafliste  heeft in verband met het coronavirus  besloten om het Centrum voor Beroepsopleiding in Toga en de annex in Timboektoe voorlopig te sluiten.  Hier, in Nederland, onderhouden wij onderling  contact via Whatsapp en video-bellen. En voorlopig gaan de vrijwilligers en het bestuur geen activiteiten organiseren en ook niet  aan allerlei activiteiten deelnemen.

 
WELKOM BIJ WALANTA
Walanta komt uit het Bambara, een taal die in Mali wordt gesproken, en het betekent "Terug naar School”.
In Timboektoe zijn veel tieners en  jongvolwassenen die geen of weinig onderwijs hebben gevolgd, maar wel graag terug naar school willen gaan om een vak te leren, Vakonderwijs is nodig zodat zij zich kunnen ontplooien en weer in zichzelf gaan geloven.

Veel meisjes en jongens hebben nooit leren lezen en schrijven, omdat ze thuis in de huishouding moesten helpen, op het land nodig waren of de geiten moesten hoeden. En als ze wel naar school gegaan zijn gingen ze om diezelfde redenen vaak voortijdig van school.

Als je in Mali tot de categorie "ongeschoold” of "voortijdige schoolverlater” behoort, heb je weinig vooruitzichten, want
 "tweede-kans-onderwijs” is er niet. Met als gevolg dat deze jongeren niets hebben. Geen werk, geen geld, maar ook geen (technische) vaardigheden.   Die vaardigheden willen wij hen bijbrengen.
Door een vak te leren hebben ze meer kans op een baan of kunnen ze een eigen bedrijfje starten.

Mali ligt in West-Afrika en de stad Timboektoe ligt in het noorden van het land aan de rand van de Sahara woestijn. 
En in die stad realiseert Walanta het Centrum voor Beroepsopleiding.
 
 


                                   "Wees niet bang, je mag altijd opnieuw beginnen", zei Freek de Jonge.
                En dit geldt zeker voor de jongeren in Timboektoe die niet of nauwelijks kansen hebben gehad.