HET PROJECT - CENTRUM VOOR BEROEPSOPLEIDING

Het project wordt opgezet en uitgevoerd door de lokale bevolking . Zij helpen mee met de bouw van het Centrum.
 
Het Centrum komt te staan op een eigen, ommuurd terrein. Het wordt gebouwd met stenen van cement; de traditionele manier van bouwen met stenen van leem is goedkoper, maar vergt erg veel onderhoud en het risico op instorten is groot.
 Er komen drie klassen met stalen deuren en raamkozijnen van metaal. Dan zijn voorlopig 2 praktijkruimtes nodig; dat zullen halfopen, overkapte ruimtes zijn. 
Verder zijn zes latrines noodzakelijk: 3 voor de jongens en 3 voor de meisjes.
 Voor de directeur is een kantoortje, dat tegelijkertijd het materialenmagazijn is.
De school kan niet zonder bewaker en daarom zal er een klein bewakershuisje moeten komen.
 Omdat de elektriciteitsvoorziening niet zo stabiel is, zal daarvan minimaal gebruik gemaakt worden. Het is beter om zonnepanelen te gebruiken
 De schoolbanken, stoelen en bureaus worden lokaal gefabriceerd. De zonnepanelen, machines en gereedschappen zullen zoveel mogelijk in Mali aangeschaft worden (om transportkosten laag te houden). Het lesmateriaal zal , in overleg, worden gekocht of  gemaakt moeten worden.
 
De klaslokalen zullen heel intensief worden gebruikt.
Niet alleen overdag, maar ook ’s avonds. Dan kan men er terecht voor de bijscholingslessen, alfabetiseringscursussen, cursussen op het gebied van gezondheid, hygiëne, koken of kleine huishoudelijke reparaties uitvoeren
Ook zullen lessen en voorlichting gegeven worden op het gebied van landbouw, veeteelt enz. Of Frans en Engels, boekhouden, techniek , computerles;  eigenlijk over van alles wat door de bevolking wordt gevraagd.
Zo kan iedereen van het Centrum gebruik maken. Het computerlokaal moet zodanig ingericht worden dat men er na schooltijd (tegen betaling) kan internetten.
Als het kan, zal er een bibliotheekje worden ingericht, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om een boek te lenen en naslagwerken in te zien.
Het Centrum moet een multifunctioneel opleidingscentrum en een sociale ontmoetingsplaats worden.
 
De opleiding duurt 3 jaar. In het eerste jaar zullen de jongeren voornamelijk leren lezen, schrijven en rekenen en gaan ze een dag per week praktijklessen volgen. De jaren daarna worden er steeds meer praktijklessen in het vak van hun keuze gegeven, totdat ze uiteindelijk bijna het hele jaar bezig zijn met praktijklessen.
 
Een en ander zal afhangen van hun prestaties. Ieder jaar moeten zij afsluiten met een examen. En na 3 jaar zullen zij hun "technisch diploma” hebben behaald. Met dit bewijs dat zij over voldoende ambachtelijke vaardigheden beschikken zullen de jongeren in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en de leefomstandigheden van hun gehele familie te verbeteren.
 
 Het in theorie geleerde moet ook in de praktijk zijn beslag krijgen. De planning is om onze eigen, modernere ingerichte praktijklokalen te hebben. Zolang die er nog niet zijn, zal er worden samengewerkt met lokale ondernemers. De leerlingen zullen bij hen hun praktijklessen volgen.  Een goede samenwerking met lokale ondernemers blijft natuurlijk  noodzakelijk; er zal altijd een wisselwerking zijn.
 
Het is de bedoeling dat de opleiding zelfvoorzienend wordt en daarom zullen de producten die daar worden gemaakt op de lokale of regionale markt worden verkocht.
 
 
 
                           Learning is a treasure that will follow its owner everywhere .       (chinees spreekwoord)