Privacybeleid

Het is u vast niet ontgaan: er is een nieuwe privacywet. Het betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is ook van toepassing op stichting Walanta. Wij respecteren uw privacy. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens.Daarom willen wij u laten weten wat we doen met uw gegevens.
 
Algemeen: Voor een goede bedrijfsvoering is het nodig om een aantal gegevens, waaronder persoonsgegevens, vast te leggen. Deze  gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons verstrekt en door ons verzameld zijn en we verwerken niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk. De bescherming van de privacy van onze relaties vinden wij belangrijk en daarom gaan wij uiteraard zorgvuldig en strikt vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens.
 
Waarom verzamelen wij persoonsgegevens: We verzamelen persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om de relatie met u te onderhouden,  om onze service aan u te kunnen verlenen en om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot registratie. We doen dit in eigen beheer. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. We gebruiken  geen cookies of andere vergelijkbare technieken. Wij verwerken persoonsgegevens om diverse diensten en taken goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt op basis van toestemming of het gerechtvaardigd belang.
 
Welke gegevens bewaren we: We bewaren alleen de gegevens die we echt nodig hebben en die door u, op de een of andere manier, aan ons zijn verstrekt. Wij bewaren in principe uw voornaam/voorletter, achternaam en emailadres, want dat is genoeg om u te informeren over onze activiteiten, de resultaten van ons project, het promoten van Stichting Walanta, het sturen van nieuwsbrieven, het beantwoorden van uw vragen of het vragen om uw mening.

Voor andere zaken hebben we meer gegevens nodig zoals o.a. voor het versturen van brieven en bedankjes, formulieren voor periodieke giften en de belastingverklaringen, het versturen van bestellingen, voor (brief) contacten met donateurs/fondsen, het versturen van foto’s als u heeft deelgenomen aan acties via WhatsApp, als u zich heeft aangemeld als vrijwilliger. In die gevallen hebben we ook een adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer nodig.  Alle verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen: We verstrekken en/of verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden van derden.  Wel worden de  persoonsgegevens verstrekt aan  handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Hoe lang worden de gegevens bewaard: Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om te bieden waar u om gevraagd heeft. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben worden deze gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren. Als u wilt dat wij u niet meer benaderen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. U  kunt  altijd contact met ons opnemen, telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen: Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Walanta. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@walanta.nl   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy: maakt u s.v.p. uw (paspoort)nummer en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek

Beveliging: Onze website gebruikt een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling, van een SSL Certificaat. (Websites met een SSL-certificaat herkent u aan het slotje in het webadres, gevolgd door https:// waarmee het adres van onze webpagina’s begint. De toegang tot persoonsgegevens die u verstrekt via onze webformulieren is daardoor afgeschermd. Niemand anders heeft in principe toegang tot de gegevens die u ons gaf. Onze systemen zijn altijd beveiligd met wachtwoorden en firewalls.

Links: Op onze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid en evenmin op de manier waarop deze sites omgaan met uw persoonsgegevens, Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie. Wij adviseren u bij vragen of twijfel het privacy beleid van deze partijen te raadplegen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring: Wanneer onze website en/of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 mei 2023.

Klacht indienen: Als u klachten heeft over stichting Walanta, dan  hopen we dat u eerst contact met ons opneemt, zodat wij de mogelijkheid hebben e.e.a. te herstellen. Maar u kunt ook  een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap   Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u ook uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met persoonsgegevens.