WAAROM

Om:
- meisjes en vrouwen te leren dat zij recht hebben op gelijke kansen
- hen te leren dat zij zelf ervoor moeten zorgen dat ze die ook krijgen (zonder hen onze westerse normen en waarden
   op te leggen)
- jongeren de mogelijkheid te bieden hun doelen te bereiken
- hun ambitie te prikkelen en hun vaardigheden te ontwikkelen
- hen het vertrouwen in hun eigen capaciteiten  te geven
- hen het gevoel te geven en te overtuigen dat zij er wel degelijk toe doen
- hen te motiveren het beste uit zichzelf te halen en zelf de keuzes te maken
- ervoor te zorgen dat ze onafhankelijk worden en zelfredzaam
- hen te laten meedenken over hun toekomst, hun opleiding
- de trek naar de grote stad of buitenland en de leegloop van het platteland te voorkomen
- hen te stimuleren en te helpen om aan de slag te gaan in hun eigen regio, bijv. als kleine ondernemer, zodat ze de
   plaatselijke economie een oppepper geven
- een netwerk voor jongeren te creëren, zodat ze kennis over hun vakmanschap kunnen uitwisselen
 
 
 
 
                             
                                "To succeed you have to believe in something with such a passion that it becomes reality"
                                (Anita Roderick, eigenaresse Bodyshop)