VOOR WIE

Voor jongeren - meisjes en jongens - in de leeftijd van 13 - 21 jaar.
Jongeren die niet of nauwelijks naar school hebben kunnen gaan, maar wel, net als alle andere jongeren, dromen van een betere toekomst. Dromen van het hebben van een baan of een eigen bedrijf.
 
Om deze groep op te leiden tot zelfstandige werknemers en ondernemers, is het belangrijk om ook hun ouders op te leiden.
 Door de ouders de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen, zelfredzaam en resultaatgericht te worden , zullen zij zich niet achtergesteld gaan voelen ten opzichte van hun kinderen.
 
Op die manier leren de ouders begrijpen dat zij een belangrijke rol spelen bij de opleiding van hun kinderen en bij het succes dat hun kinderen kunnen hebben. Zij moeten hun kinderen blijven stimuleren om door te gaan.
 
Voor de ouders zullen alfabetiseringscursussen gegeven worden en andere cursussen die voor hen van belang zijn op het gebied van bijv. opvoeding, gezondheid, landbouwtechnieken enz..
In overleg zal vastgesteld worden waaraan zij het meest behoefte hebben.
 
De algemene opvatting is: "voor het leren van een vak of een beroep ga je niet naar school".  Een vak leren doe je bij een baas. Die baas is meestal een familielid, die zelf zo’n praktijkopleiding moet financieren. Maar geld om materialen aan te schaffen is er vaak niet. Daardoor komt de praktische kennisoverdracht nogal eens in het geding en blijft de "leerling” vaak niet meer dan de loopjongen.
Door voorlichting kan duidelijk worden gemaakt dat een beroep leren en uitoefenen een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de ambachtsman/-vrouw en zijn/haar familie.
 
 
 
 De mensen in Mali leven vaak met de hele familie bij elkaar. Er wordt veel gepraat over de (dagelijkse) dingen die moeten gebeuren. En belangrijke beslissingen worden gezamenlijk genomen. Die gemeenschapszin moet blijven bestaan. Daarom moet iedereen bij het project betrokken raken, worden en vooral blijven.
(Versterken van de gemeenschap)