WAAR

In Timboektoe , Mali
 
Timboektoe vanuit de lucht gezien. ( Copyright Brian J. McMorrow )

Het Centrum voor Beroepsopleiding komt te staan in de wijk Abaradjou; de dichtstbevolkte wijk van de stad met zo’n 7900 inwoners, waaronder zo’n 2.500 jongeren in de leeftijd van 15 - 29 jaar. Veel ambachtslieden wonen in deze wijk.
 
 Timboektoe ligt in het noorden van Mali en er wonen zo’n 55.000 mensen verdeeld over diverse bevolkingsgroepen, waaronder Peul, Bella, Songhay en Toeareg.
Een van de bekendste dingen van de Toearegs is wel dat de mannen gesluierd gaan. Zij dragen een tulband rond hun hoofd en gezicht.
Toearegs zijn van oorsprong nomaden en zij trokken met hun vee en hun kamelen door de Sahara woestijn. Door het gebrek aan regenwater verdort de woestijn steeds meer en sterft veel vee. Daardoor geven veel Toearegs hun nomadische bestaan op en trekken richting de stad om werk te zoeken. Ze zijn vaak smeden, zilversmeden en leerbewerkers.
 
Honderden jaren lang speelden Timboektoe en de Toearegs ook een belangrijke rol in de handelskaravanen. In de stad ontmoetten de handelaren uit Noord-Afrika die uit West-Afrika. Men verhandelde zout, goud, ivoor, zijde, boeken en specerijen.
 
Timboektoe was toen een heel welvarende stad; er waren veel scholen en er was zelfs één van de belangrijkste en grootste universiteit van die tijd met meer dan 25.000 studenten. De stad werd bezocht door professoren, schrijvers, wetenschappers en onderzoekers.
Door hun verhalen kreeg de stad ook een mysterieuze klank. Vanaf de 18e eeuw werd de stad diverse malen bezet en namen de welvarendheid en de bekendheid langzamerhand af.
 
De stad heeft nog wel die mysterieuze klank behouden,maar is inmiddels niet meer welvarend. En omdat hij op een geïsoleerde plek ligt is deze moeilijk te bereiken en daardoor stagneert de ontwikkeling in alle opzichten nogal.
 
In het Westen werd de naam "Timboektoe” vaak gebruikt om aan te geven dat iets ver weg was of gek.
Donald Duck gebruikte het als zijn schuilplek.