WERKT DAT DAN

Ja, dat werkt :
- omdat Walanta vertrouwen heeft in de mensen in Timboektoe die het project gaan uitvoeren en omdat wij ervan
   overtuigd zijn dat zij dit kunnen. Als dat vertrouwen er niet is, is het geven van hulp niet effectief en weinig zinvol.
 
En vooral omdat:
- de mensen zelf aan het project moeten meewerken, er aan meebouwen, het onderhouden en er verantwoordelijk voor
   zijn.
- zij gezamenlijk daarin de beslissingen moeten nemen
- zij ervoor moeten zorgen dat het Centrum in de toekomst blijft bestaan zonder (al te veel hulp van) ons.
- er rekening wordt gehouden met hun tradities, gewoonten, normen en waarden
- het project kleinschalig is en het geld rechtstreeks naar de mensen gaat.
- het een duurzaam project is, dat de levensomstandigheden en de werkomstandigheden gaat verbeteren.
 
Iedereen die bij Walanta of Taflist werkt doet dit op vrijwillige basis, zonder torenhoge vergoedingen. Daardoor wordt al het geld rechtstreeks en optimaal gebruikt voor het project.
Uiteraard zullen zowel Walanta als Taflist verantwoording afleggen over de besteding van het geld en de voortgang van het project. Minimaal eenmaal per jaar zal één van de bestuursleden (op eigen kosten) naar Mali gaan om ter plekke het project te bekijken.
 
 
   
    Succes moet niet alleen gemeten worden aan alles wat bereikt is, maar ook aan de obstakels die zijn overwonnen.