ONZE PARTNER IN MALI

Onze partnerorganisatie in Mali is de "Association Taflist”, een officieel door de Malinese Staat erkende vereniging.
 
Taflist komt uit het Tamasheq; de taal die door de Toearegs wordt gesproken.
 Het betekent vertrouwen, belofte en betrokkenheid.
 
Mohamed ag Hamid is onze contactpersoon en projectleider in Timboektoe. Hij is voorzitter van de Association Taflist. Van beroep is hij zilversmid en hij leidt zelf jongeren op in zijn atelier.  Hij heeft altijd gehoopt dat er een Centre de Formation (beroepsopleiding) zou komen in zijn stad, zodat er meer jongeren opgeleid kunnen worden.
Hij is een gedreven persoon die enthousiast aan de slag wil gaan met de te ondernemen initiatieven.
 
L’Association Taflist bestaat uit een vijfendertigtal artisans (handwerkslieden) uit verschillende beroepsgroepen.
De vereniging wil betrokkenheid tonen met de mensen waarmee ze een overeenkomst sluiten of een contract aangaan en de belofte doen dat ze zich tot het uiterste zullen inzetten.
 
Het doel van Taflist is:
- Eenheid, harmonie en cohesie;
- Het verbeteren van de conditie van de werk- en leefomstandigheden van haar leden;
- Onderlinge steun voor sociaal-economische en culturele ontwikkeling van de regio van Timboektoe;
- Bevorderen van toerisme in de regio van Timboektoe;
- Plannen maken om de stad en de sanitaire voorzieningen schoon en netjes te houden en zo de gezondheid bevorderen
- Hulp bieden aan de verlaten straatkinderen  (tegen hun werkloosheid);
- Realiseren van inkomstengenererende activiteiten;
- Uitoefenen van de ambachten
- Waarborgen van alle waarden van onze samenleving;