WANNEER

Het liefst zo snel mogelijk.
De jongeren kijken er al naar uit en vragen zich af wanneer ze naar school mogen gaan
 
Als we het bedrag voor de aankoop van de grond en de bouw van het Centrum hebben verkregen kan er op het terrein waarop we ons oog hebben laten vallen eigenlijk meteen worden gebouwd. De gemeentelijke autoriteiten hebben mondeling laten weten dat zij geen bezwaar hebben en een bouwvergunning zullen afgeven.
 
Walanta hoopt dat er in het najaar van 2015 met de bouw kan worden begonnen, zodat 60 jongeren al snel bezig zullen zijn met het waarmaken van hun droom.
 
En dat net zoveel volwassenen in de avonduren ook naar het centrum komen om met hun leerprogramma te beginnen.
 
Om de plaatsing op het Centrum voor Beroepsopleiding zo breed en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, zal er in principe maar 1 jongere per gezin worden toegelaten.
 
 
 
"You've got to think about BIG things while you're doing small things, so that all small things go into the right direction". (Alvin Töffler)